Facilităţi pentru firmele care vor investi în Nădlac

Material în editare...

  În baza noului Cod Fiscal,  se pot oferi, din 2016, o serie de facilitãti celor care dorescã sã deschidã în oras sectii de productie, fabrici sau alt gen de activitãti, pe baza ajutorului de minimis, o mãsurã destul de nouã gânditã de guvern pentru ajutorarea firmelor, termen folosit mai mult pentru agriculturã, pânã acum. Activitatea eligibilã în cadrul prezentei scheme de minimis este realizarea de investitii  care conduc la crearea de cel putin cinci noi locuri de muncã, ca urmare a investitiei initiale.

  Pentru a primi facilitãti fiscale, firmele vor trebui sã îndeplineascã câteva conditii: sã fie înregistrate conform legii, sã fi realizat o investitie initialã în imobilizãri corporale, de natura clãdirilor si/sau echipamentelor tehnologice si au creat locuri de muncã, nu înregistreazã debite restante la bugetul local si bugetul de stat, nu se aflã în procedurã de executare silitã sau faliment, nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis.

    Acele firme care fac investitii în oras si construiesc noi clãdiri vor beneficia de o scutire la platã a impozitului pe clãdiri pe o perioadã de trei ani, pe baza criteriilor de acordare, fãrã, însã, a depãsi termenul final al schemei de ajutor de minimis, începând de la data de întâi a lunii urmãtoare finalizãrii investitiei.  Orice firmã care va dori sã beneficieze de aceastã schemã de ajutoare va depune la registratura primãriei o cerere prin care solicitã acordarea de facilitãti fiscale pentru investitiile realizate, însotitã de documente justificative. In plus se va acorda o bonificatie de 10% pentru firmele care vor achita taxele si impozitele locale pânã la 31 martie a fiecărui an, plus o scãdere a impozitelor pe clãdiri, tot la persoanele juridice, de la 1,8 la 1,6%, din valoarea de inventar a clãdirii.

   Toate utilitãtile si asfaltul le vom ducem în poarta firmelor care fac investitii la Nădlac, pentru cã ne dorim ca tot mai multe firme sã gãseascã aici un oras în care pot face afaceri profitabile.

 Scrie o opinie

Nota: HTML nu este tradus!