Serviciul public edilitar gospodăresc

SITUAŢIE: Nădlacul este printre puţinele oraşe care nu deţin un serviciu propriu de utilitate publică funcţional. În prezent, majoritatea lucrărilor se realizează prin încredinţare directă către alte firme la costuri discutabile.

   Serviciul de administrare a domeniului public si privat este destinat satisfacerii unor nevoi ale comunităţii locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acesteia si grupează activităţi edilitar - gospodăreşti si acţiuni de utilitate si interes public local având ca obiect :

        a) întreţinerea străzilor, drumurilor, podeţelor, şanţurilor, trotuarelor ;

       b) amenajarea si întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor si grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joacă pentru copii;

       c) instalarea, întretinerea si functionarea sistemelor de semnalizare si dirijare a circulatiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului  ;

       d) îndepărtarea zăpezii si preîntâmpinrea formării poleiului şi a gheţii ;

       e) amenajarea, organizarea si exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afişaj si reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban si ambiental ;

       f) înfiinţarea, organizarea si exploatarea unor servicii de întreţinere, reparaţii curente si reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţii administrativ - teritoriale

        g) oricare alte lucrări pe domeniul public al oraşului

       SOLUŢIE:

      Re-înfiinţarea serviciului public edilitar gospodăresc în cadrul Primăriei oraşului Nădlac, încadrarea unor meseriaşi competenţi şi dotarea cu utilaje şi scule corespunzătoare.

        Serviciul va funcţiona prin gestiune directă pe baza indicatorilor de performanta aprobati de consiliul local care vor respecta cadrul general stabilit in acest scop intr-un regulament-cadru.

      TERMEN DE IMPLEMENTARE : primăvara 2017
Scrie o opinie

Nota: HTML nu este tradus!