Impozite şi taxe locale: modificări 2016

În Monitorul Oficial nr 688 din 10 septembrie 2015 a fost publicata Legea 227/2015 – Noul Cod fiscal, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016. Spicuiesc cateva schimbări semnificative:

 1. eliminarea taxei hoteliere;

 2. introducerea unor noi clădiri in categoria celor scutite de impozit;

 3. consiliile locale pot hotărî acordarea unor scutiri sau reduceri ale impozitelor;

 4. clădirile clasificate ca monumente de arhitectura NU vor mai beneficia de scutire;

 5. Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile, neîngrijite, situate în intravilan, criteriile de încadrare urmand a fi adoptate prin hotărâre a Consiliilor Locale; situatia efectivă va fi constatata de o comisie de specialitate;

 6. eliminarea prevederilor conform carora persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri majorat;

 7. clasificarea clădirilor in rezidentiale, nerezidentiale si cu destinatie mixta;

 8. in cazul cladirilor rezidentiale detinute atat de persoane fizice, cat si de persoane juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.09% asupra valorii impozabile a clădirii faţă de 0,1% în anii precedenţi;

 9. in cazul cladirilor nerezidentiale detinute atat de persoane fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,1% asupra valorii clădirii, în timp ce la persoanele juridice cota este de 1,2%;

 10. pentru clădirile nerezidenţiale detinute de persoane fizice, valoarea impozabila trebuie stabilita prin raport de evaluare daca aceasta nu a fost construita sau dobandita in ultimii 5 ani;

 11. daca valoarea unei clădiri nerezidentiale detinuta de o persoana fizica nu poate fi calculată, impozitul se determina prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate ca si cand cladirea ar fi fost rezidentiala;

 12. in cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial;

 13. in cazul persoanelor fizice, daca la adresa clădirii cu destinatie mixta este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform regulilor aplicabile cladirilor rezidentiale;

 14. in cazul în care proprietarul clădirii este o persoana juridica si acesta NU a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%;

 15. impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt datorate pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate activul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, fara ca aceste impozite sa se mai calculeze pe fractiuni de an;

 16. impozitul pe cladiri si pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv, insa taxa pe clădiri/teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă;

 17. eliminarea prevederii conform căreia NU se datoreaza impozit pe terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire;

 18. scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport a autovehiculelor acționate electric si a mijloacelor de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență;

 19. in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%, conform hotărârii consiliului local;

 20. modificarea prevederilor referitoare la cota de impozit aferenta impozitului pe spectacole si a scadentei acestuia;

 21. Consiliul Local al  poate majora impozitele locale cu pana la 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în Codul fiscal, fata de 20% cat preciza legislatia anterioara;

 22. Incepand cu 1 ianuarie 2017, in cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, sumele respective se indexează anual cu rata inflatiei, până la data de 30 aprilie si nu o data la 3 ani cum se proceda anterior – nu va mai fi emisa o HG in acest sens.Scrie o opinie

Nota: HTML nu este tradus!